Figure 12

 Op 20 Mei 1883 begon de Krakatau-groep weer te werken. De uitbarsting werd steeds heviger en bereikte een hoogtepunt van 26, 27 en 28 Augustus 1883. De as werd tientallen kilometers hoog de lucht ingeschoten en de zee was bedekt met een drijvende lag puimsteen. In total werden 18 kubieke kilometer as uitgeblazen.  Het gevolg hiervan was dat de vulkaan-groep van zijn ondergrondse steun beroofd werd en instortte. Dit veroorzaakte de geweldige vloedgolf die op de volgende tekening te zien is.

On 20 May 1883 the Krakatau group began its work. The eruption became steadily more violent and reached a peak on 26, 27 and 28 August 1883.  Ash was injected dozens of kilometers high into the air and the sea was covered with a floating layer of pumice. In total 18 cubic kilometers of ash were blown out. The consequence of this was that the volcano group was deprived of its underground support and collapsed. This caused the terrible tidal wave which on the next drawing is to be seen.

[jpeg format]